Taghoy sa Dilim & Abot Kamay... Kalayaan

Taghoy sa Dilim & Abot Kamay... Kalayaan

  • ₱200.00


Docu-dramang tumatalkay sa lumalang suliranin ng droga. Ugat ito ng maraming krimen at pagkawasak ng maraming tahanan. Lantarang ibinubunyag ng pelikulang ang ilang nakagugulat na katotohanan tungkol sa droga. Ito'y panawagan din sa manonood na makibahagi sa solusyon sat huwag mawalan ng pag-asa.

Film Details:

Director: Heinz Fussle
Language: Filipino
Studio: Heinz Fussle Film
Run-time: 30mins